Преглед на файлове

Update .gitignore

tags/0.2.0
Andreas Linz преди 1 година
родител
ревизия
41ae8bd024
Signed by: alinz <klingt.net@gmail.com> GPG Key ID: 9BF39809C9DA580C
променени са 1 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 0 реда
  1. +3
    -0
      .gitignore

+ 3
- 0
.gitignore Целия файл

@@ -3,3 +3,6 @@ target/
*.rs.bk
*.rlib
*.swp
/.idea/
/target-install/
/Makefile

Loading…
Отказ
Запис