Преглед на файлове

Update version string in usage example to `~0.4`

tags/v0.4.2
Andreas Linz преди 2 месеца
родител
ревизия
8cbe1b657e
Signed by: alinz <klingt.net@gmail.com> GPG Key ID: 9BF39809C9DA580C
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      README.md

+ 1
- 1
README.md Целия файл

@@ -13,7 +13,7 @@ Add `rosc` to the dependencies section of your projects `Cargo.toml`:

```toml
[dependencies]
rosc = "~0.3"
rosc = "~0.4"
```

## Documentation


Loading…
Отказ
Запис