Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
Andreas Linz 5009665e9c
Add copyright owner information
8 maanden geleden
.github/workflows Add Github Actions 1 jaar geleden
benches Apply cargo fmt 1 jaar geleden
examples Remove Option from OscMessage arguments 1 jaar geleden
src Use Rust 2018 edition 9 maanden geleden
tests Remove Option from OscMessage arguments 1 jaar geleden
.gitignore Update .gitignore 1 jaar geleden
CONTRIBUTORS.md Add contributors list 3 jaren geleden
Cargo.toml Set version to 0.3.0 1 jaar geleden
LICENSE_APACHE_20 Add copyright owner information 8 maanden geleden
LICENSE_MIT Relicense under MIT/Apache-2.0 as it is common in the Rust eco system 4 jaren geleden
README.md Remove Travis CI with Github Actions 1 jaar geleden

README.md

rosc

Build Status license Crates.io rustdoc dependency status

rosc is an implementation of the OSC 1.0 protocol in pure Rust.

Usage

Add rosc to the dependencies section of your projects Cargo.toml:

[dependencies]
rosc = "~0.3"

Documentation

The package documentation can be found here

License

Licensed under either of

at your option.

Contribution

Unless you explicitly state otherwise, any contribution intentionally submitted for inclusion in the work by you, as defined in the Apache-2.0 license, shall be dual licensed as above, without any additional terms or conditions.